Chức năng nhiệm vụ

Nhà Xuất bản Công thương là cơ quan trực thuộc Bộ Công thương, thực hiện chức năng xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Công thương và nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công nghiệp và thương mại; tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách về công nghiệp và thương mại; chủ trương chính sách phát triển về kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ, khoa học quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước theo quy định của pháp luật và của Bộ.

 • Tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Publishing House for Industry and Trade.
 • Tên viết tắt: PIT
 • Trụ sở chính đặt tại Tầng 4 - Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nhà Xuất bản là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Nhà Xuất bản có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 • Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Nhà Xuất bản Công thương và xuất bản phẩm theo giấy phép thành lập.
 • Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp xuất bản và tổ chức thực hiện kế hoạch xuất bản sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện hoạt động xuất bản và chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản, trước pháp luật về xuất bản phẩm và nội dung hoạt động của Nhà Xuất bản theo quy định của pháp luật.
 • Xây dựng và quản lý bộ máy tổ chức, nhân sự, cộng tác viên của Nhà Xuất bản; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và chính sách cán bộ của Nhà Xuất bản
 • Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất bản; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về hoạt động xuất bản cho đội ngũ cán bộ thuộc Nhà Xuất bản.
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Nhà Xuất bản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công thương.
 • Thực hiện chế độ tài chính, kế toán và quản lý tài sản, cơ sở vật chất của Nhà Xuất bản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công thương.
 • Thực hiện chế độ báo cáo công việc có liên quan đến hoạt động của Nhà Xuất bản theo quy định của Bộ Công thương và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Bộ Công thương giao.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây