Bộ VHTT&DL tập trung ‘xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ’

Thứ hai - 14/03/2022 22:57
Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ' là chủ đề công tác trọng tâm trong năm 2022 của ngành VHTT&DL, được Bộ VHTT&DL phối hợp với tỉnh Nghệ An phát động sáng 14/3, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn.

 

Bộ VHTT&DL phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 - Ảnh 1.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Bộ VHTT&DL - Ảnh: Bộ VHTT&DL

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng; lãnh đạo tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cùng đại diện các Sở VHTT&DL, Sở VH&TT, Sở VHTTTT&DL, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trong cả nước tới dự.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều chương trình văn hóa, thể thao phải hoãn, hủy, hoạt động du lịch gần như "đóng băng", đời sống của viên chức, người lao động toàn ngành gặp khó khăn.

Bước sang năm 2022, cùng với việc tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong lĩnh vực VHTT&DL, tổ chức triển khai hiệu quả Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Bộ VHTT&DL lựa chọn chủ đề công tác năm 2022 là "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ".

Trong đó, môi trường văn hóa là trọng tâm, là trung tâm để thúc đẩy du lịch và thể thao phát triển. Xây dựng môi trường văn hóa phải tạo ra được sản phẩm là hoạt động văn hóa cùng các thiết chế, cảnh quan, cách ứng xử và nếp sống văn hóa… cùng với xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc.

Về công tác cán bộ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tinh thông, hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước các cấp đề cao vai trò, vị trí, nhiệm vụ của cấp cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, đề cao danh dự, lòng tự trọng và khát vọng cống hiến... 

Bộ VHTT&DL phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 - Ảnh 2.

Đồng chí Võ Văn Thưởng gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành VHTT&DL cần tập trung thực hiện trong thời gian tới - Ảnh: Báo Nghệ An

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh lễ phát động triển khai chủ đề "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ" năm 2022 của ngành là hoạt động rất kịp thời, thể hiện quyết tâm cao đối với việc tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các nội dung về văn hóa đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 76/KL/TW của Bộ Chính trị và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa qua.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đã gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành VHTT&DL cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của văn hóa. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đồng bộ, phù hợp với phát triển kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam phát triển toàn diện. Mỗi địa phương, cộng đồng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống. Gắn kết xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái.

Thứ hai, đặc biệt coi trọng xây dựng, phát triển gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách, nếp sống, lối sống cho mỗi người. Kế thừa giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau.

Thứ ba, gắn các hoạt động văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền và giai tầng xã hội.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện, thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa thành hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch của các cấp, các ngành. Trước mắt để tạo đột phá trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở, ngành văn hóa phải chủ động nghiên cứu, xây dựng mô hình mới về việc cưới, tang, lễ hội theo hướng văn minh, tiết kiệm, kế thừa giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại…

"Xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại cơ quan, đơn vị và gia đình", Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.

Thứ năm, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, ngành cần phải tập trung xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, làm công tác văn hóa, khắc phục tình trạng chắp vá, tùy tiện trong bố trí cán bộ làm công tác văn hóa ở trung ương và địa phương.

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây