Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thứ hai - 26/09/2022 10:19
Chiều ngày 23/9/2022, tại trụ sở Bộ Công Thương, Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương; đồng chí Hà Mai Anh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương; đại diện các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ.
 

2 1

 

Đại hội Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ nhiệm kỳ 2022 - 2025


Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ có tổng số đảng viên hiện nay là 27 đảng viên đều là đảng viên chính thức.

Báo cáo tại Đại hội, Đồng chí Tạ Hoàng Linh - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Công Thương, Bí thư Chi bộ Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi ủy Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị để thực hiện những nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ đã hoàn thành tốt công tác theo dõi và phân tích thị trường, từ đó kịp thời đưa ra các nhận xét và dự đoán tình hình kinh tế, thương mại của các quốc gia tại Châu Âu và Châu Mỹ. Qua đó, đóng góp đáng kể vào việc phát triển quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và các nước nêu trên.
 

2 2

 

Đồng chí Tạ Hoàng Linh - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Công Thương, Bí thư Chi bộ  Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ


Với công tác đàm phán, mở rộng thị trường xuất khẩu, Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ đã có những đóng góp không nhỏ vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2021 giữa Việt Nam và các quốc gia thuộc khu vực châu Âu - châu Mỹ, 210,45 tỷ USD tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 31,5% kim ngạch XNK hàng hóa của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu đạt 163,93 tỷ USD, tăng 22,6%, chiếm tỷ trọng khoảng 48,8% xuất khẩu của Việt Nam (châu Âu 15%, châu Mỹ 33,8%); nhập khẩu đạt 46,52 tỷ USD, tăng 14,5%, chiếm tỷ trọng 14% nhập khẩu của Việt Nam (châu Âu 6,5%, châu Mỹ 7,5%). Thặng dư thương mại đạt 117,4 tỷ USD tăng 26,2% so với năm 2020. Trong 8 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch XNK hàng hóa giữa Việt Nam và các nước khu vực châu Âu và châu Mỹ đạt gần 159 tỷ USD tăng 16,8% so với cùng kỳ 2021. Trong đó xuất khẩu đạt 128 tỷ USD tăng 21,2%, nhập khẩu đạt gần 31 tỷ USD tăng 1,6%. Việt Nam xuất siêu sang khu vực châu Âu và châu Mỹ gần 97 tỷ USD.
 

2 3

 


Đóng góp vào kết quả nêu trên, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi ủy, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng để tập thể Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ và các Thương vụ khu vực Châu Âu và Châu Mỹ hoàn thành tốt công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Vụ đã chủ trì, tổ chức thành công chương trình Gặp gỡ đối tác Châu Âu - Châu Mỹ, đăng tải nhiều thông tin về thị trường Châu Âu và Châu Mỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm kịp thời thông báo tới các doanh nghiệp về những cơ hội cũng như rủi ro khi đầu tư và buôn bán với các đối tác nước ngoài.

Một trong những nhiệm vụ được Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ triển khai có hiệu quả trong thời gian qua là công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và công tác chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các Thương vụ. Vụ đã triển khai các hoạt động thực hiện Nghị quyết 36 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các Thương vụ trong hoạt động chuyên môn, tổ chức, tài chính, quan hệ với Cơ quan đại diện, nhất là đã chỉ đạo các Thương vụ đăng ký kế hoạch xúc tiến từng mặt hàng cụ thể vào thị trường được phân công phụ trách.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ Công Thương được thực hiện dựa trên nguyên tắc coi trọng chất lượng.

Trong các buổi sinh hoạt, Chi ủy đã phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tình hình thời sự, những vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội để cung cấp thông tin và có định hướng cho cán bộ đảng viên; trao đổi những vấn đề về chính trị, xã hội để đảng viên cập nhật và thống nhất trong cách hiểu về những vấn đề mới.

Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ đã thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Năm 2021, Chi bộ đã tiếp nhận giám sát Đảng của Đảng ủy cấp trên.

Xác định phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới 2022 - 2025, Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ luôn tập trung vào các nhiệm vụ, cụ thể: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ 100% các nhiệm vụ quan trọng của Bộ, của Vụ; nâng cao nhận thức về vai trò công tác tư tưởng trong tình hình mới, đồng thời tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, động viên và biểu dương kịp thời các nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

Đồng thời, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của các cấp bộ Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đảng viên; tiếp tục chỉ đạo sát sao, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các mặt hoạt động đoàn thể của Công đoàn, Chi đoàn Vụ nhằm xây dựng môi trường công tác lành mạnh, thân ái, tạo điều kiện cho sự phát triển mọi mặt về chuyên môn, nghiệp vụ và trau dồi, rèn luyện đạo đức.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ đã báo cáo kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 cũng như một số tồn tại của Ban Chấp hành Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Theo đó, Ban Chấp hành Chi bộ cùng với Lãnh đạo Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ đã chỉ đạo tập thể Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về chính sách và phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, công nghiệp của Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ, khu vực, các tổ chức kinh tế thương mại thuộc khu vực Châu Âu và Châu Mỹ theo đúng quy định của pháp luật.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương đánh giá cao những kết quả lãnh đạo của Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ. Chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra.
 

2 4

 

Đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo Đại hội


Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 tới, đồng chí Phan Văn Bản cũng đề nghị Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ chú trọng, tăng cường xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ; nâng cao trình độ, kỹ năng của tổ chức để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Luôn chủ động trong mọi tình huống để đáp ứng yêu cầu tiến độ, đảm bảo chất lượng công việc, thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhà nước.

Do tình hình kinh tế, xã hội thế giới liên tục biến động và ngày càng khó dự báo, Chi bộ cần lưu ý, xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới sát với thực tiễn; phối hợp chặt chẽ với các thương vụ, cơ quan liên quan; đề xuất các biện pháp thúc đẩy thương mại, tham gia công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên tinh thần Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị.
 

2 5

Đồng chí Phan Văn Bản chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ nhiệm kỳ mới 2022 - 2025


Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí, trong đó Đồng chí Tạ Hoàng Linh - Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ.

Nguồn tin: moit.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây