Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Phân bổ 147.138 tỷ đồng cho 94 nhiệm vụ

Thứ ba - 30/08/2022 11:01
94 nhiệm vụ với số vốn dự kiến 147.138 tỷ đồng đã đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều 29/8, tại phiên họp bất thường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Xem xét Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội


Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong tổng số 176.000 tỷ đồng được Quốc hội cho phép phân bổ, số vốn Thủ tướng Chính phủ đã thông báo cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư là 172.568 tỷ đồng cho 264 nhiệm vụ, dự án để hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Số vốn còn lại chưa thông báo cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương là 3.432 tỷ đồng, trong đó có 2.500 tỷ đồng chưa đủ điều kiện và 932 tỷ đồng đã thông báo nhưng bộ, địa phương đề xuất trả lại, không đầu tư.

Trong tổng số vốn 172.568 tỷ đồng đã thông báo cho các bộ, địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư, đến nay đã có: 94 nhiệm vụ, dự án với số vốn dự kiến bố trí từ chương trình là 147.138 tỷ đồng đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiệu bố trí kế hoạch vốn; 168 dự án đã được thông báo vốn từ Chương trình là 25.430 tỷ đồng đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định.

Theo đó, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ 176.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình.

"Cho phép điều chỉnh 932 tỷ đồng còn dư của lĩnh vực y tế, lĩnh vực an sinh xã hội, lao động, việc làm sang lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để đầu tư cho 03 dự án thuộc ngành giao thông theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Nghị quyết số 43/2022/QH15" - ông Trần Quốc Phương nêu.

Chính phủ cũng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn trước khi Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn và sẽ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2022.

Đồng thời, cho ý kiến về 94 nhiệm vụ, dự án với số vốn dự kiến là 147.138 tỷ đồng đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình để Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn.

Đối với 169 dự án với số vốn dự kiến là 27.930 tỷ đồng chưa đủ thủ tục đầu tư, đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, Chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sau khi các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn, làm cơ sở Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ vốn.

Ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho hay, Nghị quyết số 43 đã được Quốc hội thông qua từ ngày 11/1/2022 tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV, đến nay, sau 8 tháng, Chính phủ mới trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của chương trình, mặc dù vậy, danh mục này cũng chưa hoàn thiện, vẫn còn một phần tiếp tục chờ hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Đa số ý kiến Uỷ ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, đến nay đã qua 1/3 thời gian thực hiện Chương trình, Chính phủ mới trình là chậm, làm giảm hiệu quả, ý nghĩa của Chương trình. Đề nghị báo cáo rõ nguyên nhân chậm, trách nhiệm của các cơ quan khi trình Quốc hội xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết 43; đồng thời nêu rõ các giải pháp để bảo đảm việc thực hiện được mục tiêu Chương trình và hoàn thành việc giải ngân trong năm 2022, 2023.

Có ý kiến đề nghị cần xem xét báo cáo Quốc hội điều chỉnh lại quy mô, phạm vi để đảm bảo tính phù hợp, hợp lý của việc tiếp tục thực hiện Chương trình trong thời điểm hiện nay - khi bối cảnh, kinh tế, xã hội và tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đã thay đổi nhiều so với thời điểm Quốc hội thông qua Nghị quyết 43.

Ủy ban Tài chính Ngân sách nhất trí trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn đối với 94 nhiệm vụ, dự án với số vốn dự kiến là 147.138 tỷ đồng đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình. Ngoài ra, đề nghị Chính phủ rà soát, cập nhật các trường hợp đến nay đã hoàn thiện thủ tục đầu tư để phân bổ ngay trong đợt này.

Đối với 169 dự án với số vốn dự kiến là 27.930 tỷ đồng chưa đủ thủ tục đầu tư, đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, Chính phủ tiếp tục rà soát, theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết 43. Sau khi các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn.

Đồng thời, Ủy ban Tài chính Ngân sách kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội không điều chỉnh số vốn 932 tỷ đồng còn dư của lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động việc làm để tiếp tục sử dụng cho các nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động việc làm chưa được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn hoặc bố trí vốn chưa đầy đủ.

Nguồn tin: congthuong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây