Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương: Bản lĩnh - Tiên Phong - Đoàn Kết - Phát triển

Thứ ba - 16/08/2022 12:24
Sáng 15/8, tại trụ sở Bộ Công Thương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương tổ chức phiên thứ hai của Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Lý Quốc Hùng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Các đồng chí Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam, các Ban trực thuộc Đảng ủy Bộ; Lãnh đạo, đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Lãnh đạo các doanh nghiệp, các Trường Đại học. Đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trực thuộc các Ban trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Các đồng chí đại diện Đoàn Thanh niên các Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam. Đại diện Đoàn Thanh niên khối các doanh nghiệp; đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối các Trường Đại học. Cùng gần 150 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, tiêu biểu cho niềm tin, ý chí, nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của trên 900 đoàn viên, thanh niên Bộ Công Thương.
 

2 1

 

Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra


Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của tuổi trẻ Bộ Công Thương, nơi quyết định những vấn đề quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 5 năm tới. Trong không khí nhiệt huyết, dân chủ, quyết tâm cao, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh - Tiên Phong - Đoàn Kết - Phát triển”, thể hiện cho ý chí và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Bộ Công Thương được đem tài năng, sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Minh Chiến - Bí thư Đoàn Bộ Công Thương khóa III cho biết, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Bộ lần thứ III, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 

2 2

 


Nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong bối cảnh đoàn viên, thanh niên cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công Thương tiếp tục nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ; hoạt động đoàn nói chung, phong trào thanh niên nói riêng ngày càng được định hướng gắn liền với nhu cầu, nguyện vọng, khả năng của đoàn viên, thanh niên.

Tuy nhiên, với xu hướng số lượng đoàn viên ngày càng giảm; các hoạt động vẫn chưa theo kịp sự chuyển động và phát triển ngày càng nhanh của đoàn viên, thanh niên sẽ là một trong những khó khăn, tác động tới công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công Thương. Trong nhiệm kỳ mới 2022 – 2027, tuổi trẻ Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện 03 mục tiêu chính, gồm: Thứ nhất, bồi dưỡng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến; có đạo đức, lối sống văn hoá; phát triển lành mạnh, toàn diện về trí tuệ, thể chất, tinh thần. Thứ hai, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng. Tăng cường tập hợp, đoàn kết thanh niên; nâng cao vị thế, vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn đối với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn. Thứ ba, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển ngành công nghiệp và thương mại, hội nhập quốc tế về kinh tế, chuyển đổi số ngành Công Thương. Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên.
 

2 3

 


Đồng thời, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phấn đấu đạt được 10 chỉ tiêu cơ bản, đó là: (1) 100% cán bộ đoàn được học tập, quán triệt, phổ biến về các nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Đoàn; chính sách, pháp luật của Nhà nước; (2) triển khai ít nhất 01 mô hình tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia; ít nhất 05 hoạt động chuyển đổi số gắn với việc triển khai hoạt động đoàn và các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ Công Thương; (3) hỗ trợ đoàn viên hiện thực hóa từ 05-10 ý tưởng, sáng kiến, giáp pháp, mô hình mới, cách làm hay góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại cơ quan, đơn vị; (4) Đoàn Bộ tổ chức được ít nhất 10 hội thảo, diễn đàn, hội nghị cấp Đoàn Bộ; (5) phấn đấu Đoàn cơ sở có ít nhất 05 công trình thanh niên, chi đoàn có ít nhất 05 phần việc thanh niên; Đoàn Bộ có ít nhất 10 công trình thanh niên hiệu quả, thiết thực; (6) tổ chức 5-7 hoạt động trồng cây xanh; (7) 100% cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn, cập nhật kiến thức mới; (8) có ít nhất 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ; (9) giới thiệu ít nhất 100 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét kết nạp Đảng. (10) 80% Đoàn viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Để phát huy trí tuệ của toàn bộ đoàn viên thanh niên Bộ Công Thương trong việc xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ IV, nhằm tiếp tục đóng góp cho văn kiện, các đại biểu đã tham luận, thảo luận và cho ý kiến vào văn kiện chính trị để văn kiện Đại hội thực sự là văn kiện chính trị mang đậm hơi thở cuộc sống, mang đậm màu sắc của tuổi trẻ Bộ Công Thương, được cụ thể hóa thành những chương trình, hoạt động cụ thể.

Gắn công tác Đoàn với các nhiệm vụ chuyên môn

Thay mặt Ban cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đánh giá, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được những kết quả tích cực như xây dựng được 19 công trình thanh niên và hơn 50 phần việc thanh niên, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa như hoạt động hiến máu tình nguyện, ủng hộ miền Trung ruột thịt, chương trình ủng hộ Covid-19, trồng cây xanh, các chương trình thiện nguyện cho các trẻ em vùng sâu vùng vùng xa…

“Điều này đã thể hiện tâm huyết, tình cảm và sự nỗ lực của tuổi trẻ Bộ Công Thương”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An nhấn mạnh.
 

2 4

 

Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An


Thứ trưởng ghi nhận, trong nhiệm kỳ vừa qua, các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã bước đầu hướng tới chuyên môn, thông qua việc tổ chức các Hội nghị, Tọa đàm giao lưu, chia sẻ; kết nối, hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ nông sản. Đặc biệt, các đoàn viên thanh niên ở các Thương vụ nước ngoài đã gắn nhiệm vụ chuyên môn vào hoạt động đoàn, kết nối, giúp nhiều doanh nghiệp trong nước vươn xa.
 

2 5

 


Giao nhiệm vụ cho đoàn viên thanh niên Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ 2022-2027, Thứ trưởng chỉ đạo, Đoàn Thanh niên Bộ cần có thêm nhiều hoạt động chuyên môn gắn với các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời mong muốn các đoàn viên thanh niên, và Ban Chấp hành khoá mới ý thức được nhiệm vụ vinh quang, gian khó, theo đó cần hết sức chủ động tích cực tham gia vào các nhiệm vụ của ngành Công Thương.

Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh, trong giai đoạn đến năm 2030, để thực hiện thắng lợi các chỉ đạo, định hướng của Đảng, Chính phủ về phát triển công nghiệp, thương mại cần có sự nỗ lực, đoàn kết cùng phát triển của tất cả các đơn vị trong Bộ. Trong đó, vai trò của tổ chức Đoàn, của lực lượng đoàn viên, thanh niên Bộ là rất quan trọng.

Đánh giá cao công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Công Thương nhiệm kỳ vừa qua, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng ghi nhận, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương luôn là một trong những đơn vị tiêu biểu dẫn đầu của khối các cơ quan Trung ương.
 

2 6

 

 

Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng


Song để hoạt động đoàn thanh niên ngành Công Thương đạt hiệu quả hơn nữa, đi vào chiều sâu, đồng chí Bùi Hoàng Tùng đề nghị, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cần lồng ghép hài hoà các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, khát vọng cống hiến cho đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Các hoạt động cần được xây dựng phong phú, đa dạng theo từng năm và lên kế hoạch xuyên suốt cả nhiệm kỳ; hoạt động và truyền thông về hoạt động luôn đi đôi với nhau để tạo hiệu quả sâu rộng nhất.

Cùng với đó, tiếp tục chú trọng triển khai thực chất, bài bản và kiên trì phong trào “Sáng tạo trẻ” gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Bộ Công Thương. Định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng, tuyên dương những cá nhân tiêu biểu, những ý tưởng sáng tạo để tạo động lực cho đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia.

Trong nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Đoàn Khối mong rằng, Ban Chấp hành khóa mới sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy và sáng tạo, không ngại khó, đặc biệt là không ngại làm thêm ngoài giờ để cống hiến cho công tác Đoàn, để Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tiếp tục có những kết quả khởi sắc hơn nữa để tổ chức Đoàn thực sự gần gũi và là môi trường thực tiễn bồi dưỡng và phát huy đoàn viên, thanh niên.
 

2 7

 


Ra mắt 17 đồng chí Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027


Tại Đại hội, sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Bộ Công Thương khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 17 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương gồm 05 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.
 

2 8

 

Đại diện Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương tặng hoa và quà lưu niệm cho Ban Chấp hành Đoàn Bộ Công Thương khoá III, nhiệm kỳ 2017-2022

Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Bộ Công Thương khóa IV lần thứ nhất đã bầu đồng chí Phạm Khắc Huy giữ chức danh Bí thư Đoàn, 02 đồng chí Hoàng Trần Phương và đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn Bộ Công Thương khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng thời, Hội nghị cũng bầu 05 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 07 Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Đoàn Khối cho tập thể Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Nguồn tin: moit.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây