Đồng chí Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó tổng Kiểm toán Nhà nước

Thứ hai - 25/07/2022 10:24
Chiều 24/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quyết định đồng chí Ngô Văn Tuấn làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quyết định của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước.
 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Ngô Văn Tuấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Ngô Văn Tuấn


Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chú trọng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả, chất lượng, quy trình, chuẩn mực trong hoạt động kiểm toán theo phương châm “Độc lập, liêm chính, chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Ngô Văn Tuấn được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó trọng trách mới; là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã kinh qua các vị trí công tác khác nhau, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú ở các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Việc Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều động, phân công đồng chí Ngô Văn Tuấn đảm nhiệm chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước để tiếp tục đảm đương trọng trách thay đồng chí Trần Sỹ Thanh được phân công công tác mới thể hiện sự đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và năng lực, uy tín của đồng chí Ngô Văn Tuấn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng đồng chí Ngô Văn Tuấn sẽ hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ được giao.
 

Đồng chí Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước ảnh 1

Quang cảnh hội nghị


Nhấn mạnh rằng, năm 2022 là năm bản lề của nhiệm kỳ 5 năm, giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đồng chí Ngô Văn Tuấn nhanh chóng nắm bắt tình hình của ngành, cùng tập thể Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước quyết liệt tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đồng chí Ngô Văn Tuấn và Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Kiểm toán Nhà nước thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VII, Nghị quyết số 999/2020/UBTVQH14 ngày 16/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030).

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tập thể và từng đồng chí trong Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước cần quán triệt và phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ đồng chí Ngô Văn Tuấn, tạo khối đoàn kết, thống nhất, trên dưới đồng lòng; nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hơn nữa, Kiểm toán Nhà nước phối hợp hiệu quả và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cơ quan hữu quan ở Trung ương và các tỉnh, Thành phố trong phạm vi cả nước, tập trung triển khai và hoàn thành và hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ Kiểm toán năm 2022 và các năm tiếp theo.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức, hoạt động Kiểm toán Nhà nước. Thực hiện công khai, minh bạch hoạt động kiểm toán và kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật. Tăng cường và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong khuôn khổ INTOSAI, ASOSAI, ASEANSAI.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước chú trọng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm toán; phát triển tổ chức bộ máy của Kiểm toán Nhà nước chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ được giao, góp phần ngày càng xứng đáng trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành Kiểm toán Nhà nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng đồng chí Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị tin tưởng điều động, phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và tại Kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã được tín nhiệm tuyệt đối bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
 

Đồng chí Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Sỹ Thanh và đồng chí Ngô Văn Tuấn


Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn, biểu dương và đánh giá cao đồng chí Trần Sỹ Thanh trong thời gian ngắn sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước đã có nhiều nỗ lực, cố gắng cùng tập thể Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đã bảo đảm cho Kiểm toán Nhà nước hoạt động liên tục, ổn định, tiếp tục hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Ngô Văn Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, điều động chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức vụ Phó tổng Kiểm toán Nhà nước, phân công phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan; nhấn mạnh rằng đây là vinh dự hết sức to lớn nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước và tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước.

Đồng chí Ngô Anh Tuấn cũng hứa tiếp tục thực hiện phương châm hành động của ngành: Đoàn kết, kỷ cương, chất lượng và đạo đức công vụ. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm toán “nghệ tinh, tâm sáng”, với phẩm chất của người kiểm toán “tỉ mỉ, trung thực, nhạy bén và chăm chỉ”.

Đồng chí cũng cam kết thực hiện nghiêm túc, thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ kiểm toán Nhà nước lần thứ VII và Chiến lược Phát triển Kiểm toán Nhà nước đến 2030, trong đó đặc biệt tập trung các nguồn lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Chủ tịch Quốc hội vừa định hướng.

Nguồn tin: congthuong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây