Gia Lai phải phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, giàu bản sắc

Thứ ba - 29/09/2020 10:20
Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ qua là hết sức tự hào; thể hiện tinh thần nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức, làm đổi thay tỉnh nhà tốt đẹp hơn; tạo tiền đề, niềm tin để Gia Lai quyết tâm phấn đấu đạt thành tựu cao hơn trong thời gian tới.

 


Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Đại hội - Ảnh: VGP/Thế Phong


Quy mô kinh tế tăng hơn 1,6 lần so với đầu nhiệm kỳ

Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy tiềm năng, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa Gia Lai từng bước vươn lên, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

Nổi bật là kinh tế tăng trưởng cao, bình quân 7,83%/năm; quy mô kinh tế tăng hơn 1,6 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp đạt kết quả tích cực. 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Gia Lai đã nghiêm túc triển khai chủ trương của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và đạt kết quả tích cực. Ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có tiến bộ rõ rệt, sát cơ sở, gắn bó với nhân dân hơn.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ qua là hết sức tự hào; thể hiện tinh thần nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức, làm đổi thay tỉnh nhà tốt đẹp hơn; tạo tiền đề, niềm tin để Gia Lai quyết tâm phấn đấu đạt thành tựu cao hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư cho rằng Đại hội cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, từ đó tập trung thảo luận, đánh giá sâu hơn, phân tích kỹ nguyên nhân để tìm giải pháp khắc phục tốt nhất.
 


Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16 - Ảnh: VGP/Thế Phong

 

Phấn đấu trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên

Thường trực Ban Bí thư cho rằng Gia Lai có vị trí chiến lược ở Tây Nguyên, là tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước, điều kiện về đất đai, khí hậu thuận lợi; dân số khá đông, đồng bào các dân tộc có bề dày truyền thống lịch sử và đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên... đây là những điều kiện rất thuận lợi để phát triển.

Với vị trí, lợi thế của mình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nếp nghĩ, cách làm; có ý chí, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và sức sáng tạo của nhân dân các dân tộc trên cơ sở đầu tư phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phấn đấu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, giàu bản sắc; người dân có thu nhập và mức sống ngang bằng với bình quân chung cả nước; đến năm 2030 trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Gia Lai có diện tích rộng, đất đai, khí hậu thuận lợi. Do vậy, tỉnh cần tiếp tục xác định nông nghiệp là thế mạnh, phát triển nông nghiệp là nền tảng quan trọng nhất để phát triển tỉnh nhà. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, bảo vệ thật tốt môi trường sinh thái. Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên rừng, tài nguyên nước và đất đai, nhất là đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường. Tăng cường bảo vệ, phát triển rừng, phấn đấu nâng độ che phủ rừng lên trên 50%.

Cần xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trước mắt là giữ rừng, bảo đảm tái sinh rừng, phục hồi nhanh hệ sinh thái rừng bền vững, trong đó có hệ sinh thái đặc trưng Kon Hà Nừng. Việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ rừng không chỉ là bảo vệ cuộc sống của đồng bào trong tỉnh mà còn góp phần quan trọng bảo vệ an ninh nguồn nước, sự phát triển bền vững của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng và nội tỉnh; hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Tập trung phát triển năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến nông, lâm sản. Khuyến khích đầu tư và mở rộng liên kết phát triển du lịch để sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chú trọng thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến với Gia Lai đầu tư những dự án lớn, thực sự là động lực cho sự phát triển của tỉnh. Thúc đẩy giao thương quốc tế với các nước láng giềng: Campuchia, Lào và các nước tiểu vùng sông Mekong; phát huy vai trò cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Để phát triển tỉnh nhà nhanh và bền vững, cần chú ý nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch; khai thác, sử dụng hợp lý, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển và tạo quỹ đất phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn. Chủ động thúc đẩy liên kết với các địa phương trong và ngoài vùng Tây Nguyên; khai thác có hiệu quả đường Hồ Chí Minh, đường Trường Sơn Đông và các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ huyết mạch để phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, quản lý xã hội và xây dựng đô thị thông minh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng mong muốn trong quá trình phát triển đi lên, Gia Lai cần thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Phải thường xuyên chú trọng củng cố, tăng cường đại đoàn kết các dân tộc anh em. Sự ổn định, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số cùng với việc bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc Tây Nguyên là những nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm sự ổn định và phát triển của tỉnh nhà và cũng là cơ sở để xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo, y tế; không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, trước hết là đồng bào các dân tộc thiểu số.Tập trung thực hiện thật tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý Gia Lai là địa bàn chiến lược, cần chú trọng tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh. Cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị các cấp phải sát cơ sở, sát dân, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở, trước hết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Phát huy đầy đủ trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cần có chương trình, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ then chốt, góp phần quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

Tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư đề nghị mỗi đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết vì sự nghiệp cách mạng chung, vì sự phát triển của Đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh nhà, sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành mới gồm các đồng chí đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, năng lực, uy tín, là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây