Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022-2027

Thứ hai - 18/07/2022 10:13
Ngày 13/7, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Trần Minh Tuân - Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Đảng ủy Bộ Công Thương, đồng chí Hoàng Minh Chiến - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ Công Thương - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương; các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương và cán bộ Đoàn chủ chốt 36 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ.
 

6 1

 


Định hướng cụ thể hoạt động Đoàn trong nhiệm kỳ mới


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Chiến - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cho biết, hội nghị lần này để lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đề nghị các đồng chí đóng góp ý kiến, xây dựng, kiện toàn báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương hoàn thiện hơn, từ đó, có những định hướng cụ thể hơn cho các hoạt động đoàn trong giai đoạn 2022-2027.

Đồng chí Hoàng Minh Chiến đề nghị, trên cơ sở đặc điểm tình hình của các cơ sở đoàn, đại diện các cơ sở Đoàn đưa ra góp ý lấy ý kiến về khẩu hiệu của Đại hội, góp ý kỹ hơn về chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới, phương hướng và giải pháp triển khai công tác đoàn cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời, hòa chung với xu thế phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đoàn viên thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin như thế nào trong quản lý đoàn viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Tuân - Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Đảng ủy Bộ Công Thương đánh giá cao 2 dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương khóa III trình tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 và Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã tái hiện chi tiết lại những hoạt động, kết quả, chỉ tiêu, đường hướng của Đoàn Thanh niên Bộ trong cả quá trình vừa qua.
 

6 2

 


Đồng chí Trần Minh Tuân lưu ý, Đoàn Bộ Công Thương với đặc thù là cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, do đó, bên cạnh các nội dung, nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng phải tập trung vào nhiệm vụ, chuyên môn của Bộ. Nhấn mạnh Đoàn là “cánh tay phải” của Đảng, đồng chí Trần Minh Tuân cho rằng, cần chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng thời, lưu ý việc các quy trình tiến hành Đại hội đại biểu sắp tới cần bám sát chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Đảng ủy khối, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Ban thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ đạo thực hiện.
 

6 3

 


Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trần Phương - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công Thương đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề Tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Bộ Công Thương để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Dự thảo Báo cáo gồm có 2 phần, gồm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ 3; và mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bên cạnh đó, Đồng chí Phạm Khắc Huy - Phó Bí thư Bộ Công Thương cũng đã trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022, nêu ra những kết quả, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tại hội nghị, đa số các ý kiến đều đánh giá cao bố cục và nội dung của dự thảo báo cáo. Dự thảo báo cáo đã đánh giá khái quát kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phát huy tinh thần nhiệt huyết, trí tuệ, sáng tạo của tuổi trẻ

Tham luận về việc nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, đồng chí Lương Quang Hiếu, Bí thư Đoàn thanh niên Văn phòng Bộ cho biết, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương gồm 36 cơ sở đoàn trực thuộc với hơn 1.000 đoàn viên luôn nỗ lực, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đoàn và các phong trào đoàn thanh niên. Giai đoạn vừa qua, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đã được đoàn Bộ triển khai tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức.
 

6 4

 


Theo đồng chí Lương Quang Hiếu, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cần tiếp tục không ngừng tìm tòi, sáng tạo phương pháp, cách thức mới, hiệu quả, nâng cao trình độ nhận thức đó là chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên, thu hút đoàn viên tham gia. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cần gắn chương trình hành động của Đoàn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, các đoàn cơ sở cần chủ động tham mưu cấp Ủy trong việc chỉ đạo đạo công tác Đoàn, gắn công tác Đoàn với định hướng Nghị quyết của Đảng ủy Bộ, Nghị quyết của Chi bộ; gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng của viên thanh niên với các hoạt động của Chi bộ, dẫn dắt và xây dựng lực lượng dự bị của Đảng để từ đó phát hiện, kết nạp các đoàn viên thanh niên có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Là một trong những cơ sở đoàn có phong trào thanh niên tình nguyện sôi nổi, đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Bộ, Bí thư Đoàn thanh niên Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn thanh niên Bộ Công Thương và các cấp lãnh đạo đã thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực, mang lại giá trị nhân văn sâu sắc, lan tỏa hình ảnh đẹp tới cộng đồng và xã hội.

Xuất phát từ thực tiễn các hoạt động, phong trào thanh niên tình nguyện đã triển khai trong những năm vừa qua, Đoàn thanh niên cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường rút ra một số bài học kinh nghiệm. Trong đó, Đoàn thanh niên cần tranh thủ sự ủng hộ của Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan, lồng ghép các hoạt động của đoàn thanh niên với hoạt động của Đảng, của Công đoàn và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Tăng cường vai trò của Ban chấp hành đoàn thanh niên trong quá trình lãnh đạo, tổ chức các hoạt động đoàn thể nói chung của đoàn viên thanh niên nói riêng. Tăng cường vai trò, ý thức, trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên trong các hoạt động của Đoàn; thường xuyên tham vấn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, tạo dựng niềm tin của đoàn viên đối với Đoàn; coi trọng công tác chỉ đạo, kịp thời sơ kết đánh giá biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chia sẻ về công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, đồng chí Lê Thị Thanh Huyền, Bí thư Đoàn thanh niên Báo Công Thương cho biết, Đoàn Thanh niên Báo Công Thương là cơ sở đoàn có những đặc thù riêng, do vậy, đơn vị luôn thực hiện song song cả 2 nhiệm vụ chuyên môn là công tác thông tin, tuyên truyền và các hoạt động, phong trào của Đoàn thanh niên.

Bí thư Đoàn thanh niên Báo Công Thương cũng đề nghị Ban Thường vụ tiếp tục, thường xuyên có những chỉ đạo sát sao về công tác thông tin, tuyên truyền toàn diện các hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương. Song song đó, tăng cường tổ chức các buổi tập huấn về công tác đoàn, các công tác chuyên môn nghiệp vụ khác cho đoàn viên nhằm mục đích tăng sự gắn kết, chia sẻ giữa các đoàn cơ sở. Qua đó, nắm bắt được những tâm tư, chia sẻ của các cơ sở đoàn phục vụ tốt hơn nữa công tác tuyên truyền.
 

6 5

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Chiến - Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công Thương đã tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Từ những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ tổng hợp để tiếp tục điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương hoàn thiện hơn.

Nguồn tin: moit.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây