Sớm đưa Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào cuộc sống

Thứ hai - 25/07/2022 09:46
Sáng ngày 22/7, đã diễn ra ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tại trụ sở Bộ Công Thương, Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Hoàng An - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương.
2 1


Hôm nay, Hội nghị đã được nghe chuyên đề "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới" do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt. Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
 

2 2

 


Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, mục tiêu tổng quát của việc tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thư cấp uỷ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là: hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% thôn, bản có đảng viên. Tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên. Đến năm 2030: hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ. Tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng hoan nghênh các điểm cầu trên cả nước đã tham dự Hội nghị khá đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo cấp cao vẫn học tập nghiêm túc để nêu gương cho các cán bộ đảng viên trẻ. Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thông qua 4 Nghị quyết rất quan trọng. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những vấn đề mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu tại Hội nghị Trung ương 5 để lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình tổ chức, học tập và triển khai thực hiện. Đồng thời, ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các Nghị quyết, đây là những nội dung rất cơ bản, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội, đất nước, đời sống của nhân dân, ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín lãnh đạo đất nước.
 

2 3
2 4

 

Điểm cầu tại trụ sở Bộ Công Thương tham dự Hội nghị ngày 21/7


Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, trong đó tuyên giáo đóng vai trò đi trước, nâng cao vai trò của các cơ quan báo chí, sức mạnh của các tổ chức chính trị xã hội để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thông suốt và tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, định hướng dư luận xã hội trong quá trình thực hiện nghị quyết. Thường trực Ban Bí thư tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 

2 5

 

Thay mặt Ban Tổ chức hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo sát sao, cụ thể của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trong triển khai nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Các nghị quyết lần này có tầm quan trọng rất đặc biệt tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của nhân dân, đối với sự phát triển bền vững của đất nước và công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo, tuyên truyền các nội dung các nghị quyết Trung ương 5 sâu rộng hơn nữa, lựa chọn những nội dung, hình thức phù hợp với các đối tượng cán bộ, đảng viên để có hiệu quả, thiết thực; đưa những quan điểm chỉ đạo của nghị quyết thành hành động cụ thể trong thực hiện phát triển kinh tế- xã hội...

Nguồn tin: moit.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây