Tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân

Thứ năm - 26/10/2023 09:30
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn nói chung, đặc biệt là các chức danh của Quốc hội đều đạt tỷ lệ tín nhiệm cao cho thấy, những đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, hiệu quả của Quốc hội thời gian qua, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến nay, là đúng hướng. Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm lần này sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân của cả bộ máy nhà nước, với mục tiêu chung vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, vì chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân.

ĐBQH Trịnh Xuân An (Đồng Nai): Công tâm, khách quan, toàn diện, thấu đáo, trách nhiệm

Với việc thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chiều 25.10, Quốc hội đã hoàn thành một trong những công việc rất quan trọng của Kỳ họp thứ Sáu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này dựa trên những đánh giá toàn diện và thấu đáo của ĐBQH về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Để có những đánh giá như vậy, các ĐBQH đã nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng, dựa trên rất nhiều kênh, chứ không chỉ dựa trên những báo cáo kết quả công tác của những chức danh được lấy phiếu tín nhiệm lần này.

Tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân -0

ĐBQH Trịnh Xuân An (Đồng Nai)

Qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm, có thể thấy, các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn ở khối Quốc hội đều đạt tỷ lệ tín nhiệm cao. Điều này cho thấy, những đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, hiệu quả của Quốc hội thời gian qua, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến nay là đúng hướng. Thực tiễn cho thấy, thời gian qua, những đổi mới của Quốc hội diễn ra hàng ngày và đều khắp từ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đến các Đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội. Từ công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, hay quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đều được Quốc hội thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, dưới góc nhìn toàn diện, thể theo ý chí, nguyện vọng của đông đảo cử tri cả nước.

Việc đánh giá của các đại biểu qua lá phiếu tín nhiệm lần này là hoàn toàn khách quan và công tâm. Trước những yêu cầu và đòi hỏi của thực tế cuộc sống, thì những ngành, lĩnh vực trực tiếp tác động đến đời sống của người dân, doanh nghiệp như khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, công thương... có số phiếu "tín nhiệm thấp” cao cho thấy đây là những lĩnh vực người dân và các đại biểu Quốc hội đòi hỏi các bộ trưởng, trưởng ngành này phải có nỗ lực và quyết tâm cao hơn nữa để có thể khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, đáp ứng yêu cầu của cử tri và Nhân dân.

Cũng cần thấy rõ rằng, những Bộ trưởng, trưởng ngành có số phiếu "tín nhiệm thấp” cao hơn so với các Bộ trưởng, trưởng ngành khác không phải là điều gì gây thất vọng. Bởi đây chính là đòi hỏi từ các đại biểu Quốc hội và cử tri, là dịp để các "tư lệnh ngành" nghiêm túc nhìn nhận lại những việc đã làm được, và những việc nào cần tiếp tục... Mong rằng, kết quả lấy phiếu lần này vừa là áp lực, đồng thời cũng là động lực để các "tư lệnh ngành" tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện có chất lượng hơn các nhiệm vụ của mình. Thực tế, trong các lần lấy phiếu tín nhiệm trong các nhiệm kỳ trước, có bộ trưởng, trưởng ngành trong lần lấy phiếu đầu có mức tín nhiệm thấp, nhưng đến lần lấy phiếu tín nhiệm sau đã vươn lên đạt mức tín nhiệm cao.

Sau 2 năm chống chọi với dịch Covid - 19, trước những "cơn gió ngược" của tình hình địa chính trị thế giới và khu vực, nhiều vấn đề khó lường, phức tạp đặt ra đòi hỏi phải được giải quyết nhanh và hiệu quả. Các bộ trưởng, trưởng ngành đều có nhiều nỗ lực, cố gắng. Tin rằng, kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này sẽ có tác động lan tỏa tới công tác chỉ đạo, điều hành của các thành viên Chính phủ cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt là đối với công tác cán bộ và khả năng điều hành của các "tư lệnh ngành" từ nay đến hết nhiệm kỳ này.

ĐBQH Trương Xuân Cừ (Hà Nội): Khẳng định Quốc hội luôn trách nhiệm, nỗ lực đổi mới trước những mong đợi chính đáng của Nhân dân

Qua lấy phiếu tín nhiệm lần này, Quốc hội đã hoàn thành trách nhiệm trước Nhân dân, thay mặt Nhân dân và đồng bào cử tri cả nước đánh giá tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy, các ĐBQH vô cùng trách nhiệm, khách quan và công tâm trong việc bỏ phiếu để đánh giá thực chất về năng lực, phẩm chất trong thực hiện nhiệm vụ được giao của từng vị trí công tác.

Tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân -0

ĐBQH Trương Xuân Cừ (Hà Nội)

Tôi đặc biệt đánh giá cao kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với khối Quốc hội, với tỷ lệ số phiếu "tín nhiệm cao" rất đều và tương đối cao, không có cá nhân nào dưới 60%. Điều này cho thấy, với những nỗ lực cải tiến, đổi mới thiết thực và hiệu quả của Quốc hội thời gian qua trong các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, được cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đồng thời, khẳng định sự chung tay, đồng lòng, đoàn kết và trách nhiệm của Quốc hội trước những mong đợi chính đáng của Nhân dân.

Tôi mong muốn, qua việc lấy phiếu tín nhiệm lần này sẽ tạo động lực, đòn bẩy để các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn nhìn lại những gì đã làm được và chưa làm được để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Điều gì đã làm tốt sẽ cố gắng làm tốt công tác hơn; đã gương mẫu thì gương mẫu hơn. Từ đó, tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân của cả bộ máy cũng như từng vị trí cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, với mục tiêu chung vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân.

ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thúy (Tây Ninh)Tiếp tục hiện thực hóa chủ trương đổi mới thực chất hoạt động của Quốc hội

Nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV được đánh giá là một trong những nhiệm kỳ tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng tích cực. Vì vậy, việc lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ Sáu diễn ra hết sức nghiêm túc, công khai, minh bạch, trung thực về kết quả đạt được trên các lĩnh vực, thể hiện những đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, hiệu quả của Quốc hội thời gian qua, đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ đến nay là đúng đắn. Qua đó, tiếp tục hiện thực hóa chủ trương đổi mới thực chất hoạt động của Quốc hội, hành động quyết liệt vì lợi ích của Nhân dân.

Tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân -0

ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thúy (Tây Ninh)

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa được công bố cho thấy rất khách quan, thể hiện sự thẳng thắn trong việc đánh giá của mỗi đại biểu Quốc hội đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Kết quả này cũng nhận được sự đồng thuận cao của Quốc hội cũng như các đại biểu Quốc hội. Đồng thời, kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ hội để những người được lấy phiếu tín nhiệm nhìn nhận lại việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và lĩnh vực mình phụ trách còn những tồn tại, hạn chế gì để tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, nhìn vào kết quả bỏ phiếu cũng thấy “tư lệnh” một số ngành có số phiếu "tín nhiệm cao” thấp và phiếu "tín nhiệm thấp” tương đối cao hơn so với các ngành khác. Đây là điều hết sức bình thường, bởi đều là những lĩnh vực khó, có nhiều vấn đề cần nhiều thời gian để có giải pháp xử lý và giải quyết hiệu quả, đặt ra đòi hỏi cao hơn đối với các bộ trưởng, trưởng ngành. Đây cũng là cơ hội để để đánh giá cán bộ và làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, góp phần chuẩn bị đội ngũ nhân sự cấp cao cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ tới. Cũng từ kết quả lấy phiếu tín nhiệm này, Nhân dân và các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát việc các “tư lệnh ngành” giải quyết các vấn đề tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực mình như thế nào.

Riêng đối với khối Quốc hội, có thể thấy, so với các khối khác, số phiếu "tín nhiệm thấp” ít hơn, cho thấy từng chức danh trong khối Quốc hội đã và đang luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhất chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng kỳ vọng, mong mỏi ngày càng cao của cử tri và Nhân dân.  

Nguồn tin: daibieunhandan.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây