Thu hút, khuyến khích nhân tài phục vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh

Thứ năm - 09/11/2023 09:50
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Sáu, đầu giờ chiều nay, 8.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

 

 
Thu hút, khuyến khích nhân tài phục vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh -0

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Đáp ứng nhu cầu xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, mục đích xây dựng Luật nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh (CNQP, AN) và động viên công nghiệp (ĐVCN) trước mắt và lâu dài, bao gồm cả bảo đảm cơ chế, chính sách đặc thù cho những lĩnh vực đặc biệt quan trọng của CNQP, công nghiệp an ninh (CNAN).

Trong đó, tập trung vào các nội dung: nguồn vốn cho đầu tư; nghiên cứu phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ công nghệ cao, công nghệ lưỡng dụng; thu hút, gìn giữ nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích nhân tài phục vụ xây dựng và phát triển CNQP, AN; triển khai các dự án đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm mũi nhọn; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ sở CNQP nòng cốt, cơ sở CNAN, cơ sở ĐVCN.

Thu hút, khuyến khích nhân tài phục vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh -0

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trình bày Tờ trình dự án Luật. Ảnh: Hồ Long

Đồng thời, cũng để phát huy vai trò chức năng, nhiệm vụ của CNQP, CNAN và ĐVCN trong bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức đổi mới, sắp xếp hệ thống cơ sở CNQP, cơ sở CNAN phù hợp đặc thù CNQP, CNAN, ĐVCN và gắn với phương thức tác chiến của quân đội, nhiệm vụ của công an, đáp ứng với kinh tế thị trường, hội nhập toàn cầu, bảo đảm tập trung thống nhất, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về CNQP, CNAN và ĐVCN.

Huy động các thành phần kinh tế, doanh nghiệp ngoài lực lượng vũ trang nhân dân có tiềm lực về tài chính, khoa học công nghệ tham gia đầu tư phát triển CNQP, AN và thực hiện nhiệm vụ ĐVCN, tham gia sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng vũ trang nhân dân; đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế.

Dự thảo Luật gồm 7 chương, 73 Điều. Cụ thể, Chương I: Những quy định chung; Chương II: Công nghiệp quốc phòng, an ninh; Chương III: Chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp; Chương IV: Chế độ, chính sách trong CNQP, AN và ĐVCN; Chương V: Hợp tác quốc tế CNQP, AN; Chương VI: Trách nhiệm quản lý nhà nước về CNQP, AN và ĐVCN; Chương VII: Điều khoản thi hành.

Tiếp tục rà roát quy định đầy đủ các nguyên tắc trong dự thảo Luật

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới nêu rõ, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Thu hút, khuyến khích nhân tài phục vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật. Ảnh: Hồ Long

Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị, cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, đánh giá, đầy đủ, toàn diện hơn các căn cứ về chính trị, pháp lý, thực tiễn; làm rõ mối quan hệ gắn kết giữa CNQP, CNAN và ĐVCN; đặt CNQP, AN và ĐVCN trong tổng thể nền công nghiệp quốc gia và cả nền kinh tế, trước yêu cầu xây dựng, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh của đất nước để đánh giá toàn diện, làm rõ hơn về sự cần thiết ban hành Luật.

Về bố cục của dự thảo Luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhận thấy bố cục của dự thảo Luật với 7 Chương và 73 Điều cơ bản là phù hợp. Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung các quy định: vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng Quốc phòng an ninh trong xem xét quyết định chương trình vũ khí chiến lược, trang bị chiến lược cho quân đội và công an; về việc áp dụng Luật; chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong CNQP, AN; tiếp tục nghiên cứu làm rõ và quy định cụ thể về mô hình “Tổ hợp CNQP”, phương thức liên kết, hợp tác, phân công, chuyên môn hóa, các cơ chế, chính sách đặc thù để liên kết hình thành Tổ hợp CNQP…

Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng cơ bản tán thành với việc bổ sung quy định chính sách của Nhà nước về xây dựng, phát triển CNQP, AN và ĐVCN song đề nghị nghiên cứu các ý kiến trên để bổ sung quy định cho cụ thể, rõ ràng; sắp xếp lại bố cục cho logic, chặt chẽ.

Liên quan đến nguyên tắc xây dựng và phát triển CNQP, AN và ĐVCN (Điều 4), Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới nêu rõ, có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “Khuyến khích đổi mới sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, tiếp thu và phát triển các giải pháp, phương pháp mới, hiện đại, hiệu quả cao”; bổ sung nguyên tắc việc xây dựng, phát triển CNQP, AN và ĐVCN là sự nghiệp của toàn dân, gắn với huy động tối đa mọi nguồn lực của đất nước; rà soát các nhiệm vụ, chính sách trong từng lĩnh vực này để quy định chặt chẽ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, nguyên tắc xây dựng, phát triển CNQP, AN và ĐVCN có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở quy định các nội dung cụ thể của dự thảo Luật. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu các ý kiến trên, tiếp tục rà roát để quy định đầy đủ các nguyên tắc trong dự thảo Luật.

Nguồn tin: daibieunhandan.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây