Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không tổ chức vụ, cục phía Nam

Thứ sáu - 27/05/2022 09:51
Đây là kết luận của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Thông báo số 49/TB-BCĐĐMSXTCBM ngày 26/4/2022 của Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu không tổ chức các vụ, cục phía Nam; sáp nhập Vụ Thi đua khen thưởng vào Vụ Tổ chức cán bộ. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu cơ bản không tổ chức phòng trong vụ, trường hợp cần thành lập phải đáp ứng đủ tiêu chí theo quy định của Chính phủ.

Các Bộ muốn thành lập tổng cục thì (tổng cục) phải đáp ứng các tiêu chí: Có đối tượng quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội; chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương, trường hợp đặc biệt do Chính phủ xem xét quyết định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý việc triển khai xây dựng dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong thời gian qua còn chậm so với kế hoạch đặt ra.

Đồng thời, khi xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại của một số đơn vị còn chưa đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc, tiêu chí thành lập, cần được tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp hoặc thực hiện đồng bộ với các quy định và theo yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương.

“Cần coi trọng công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ tại các văn bản nêu trên và làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành mình”- Thông báo số 49 nêu rõ.

Nguồn tin: congthuong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây