Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Latvia, Iceland trong bảy tháng năm 2022

Thứ tư - 24/08/2022 10:30
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt 960,37 triệu USD, tăng 16,9%. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 759,86 triệu USD, tăng 22,5% và nhập khẩu từ Thụy Điển 200,51 triệu USD, giảm 0,2%. Liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia, se@moit.gov.vn, để có số liệu chi tiết.

Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 7 tháng năm 2022

 
Mặt hàng 7T/2021 7T/2022 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch xuất khẩu (USD) 620.203.424 759.858.537 22,5
Điện thoại các loại và linh kiện  274.946.339 284.095.035 3
Hàng dệt, may 46.509.771 78.082.913 68
Sản phẩm từ sắt thép 22.951.561  71.954.681 214
Giày dép các loại  53.254.775  65.909.273 24
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện  34.744.884  47.242.213 36
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác  33.760.135 40.041.525 19
Gỗ và sản phẩm gỗ  19.255.429 19.224.879 0
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù  17.376.154  19.059.932 10
Hàng thủy sản  10.283.535  14.443.686 40
Sản phẩm từ chất dẻo  10.908.175  11.100.314 2
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm   7.447.958   6.752.639 -9
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận   6.044.936   6.752.639 12
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày    7.526.388   4.829.584 -36
Sản phẩm gốm, sứ    2.317.981   1.482.904 -36
Kim loại thường khác và sản phẩm    1.413.330    797.155 -44
Cao su     420.109    454.219 8
Hàng hóa khác     1.041.964   87.618.870 23

 
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 7 tháng năm 2022
 
Mặt hàng 7T/2021 7T/2022 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch nhập khẩu (USD) 200.893.725 200.509.654 -0,2
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 71.839.706  63.691.535 -11 
Dược phẩm 37.979.840  49.740.856 31
Giấy các loại 19.701.995 14.636.647 -26
Sản phẩm hóa chất 12.426.213  7.838.944 -37
Sắt thép các loại 8.695.253  11.224.457 29
Gỗ và sản phẩm gỗ 7.568.590   4.229.048 -44
Sản phẩm từ chất dẻo 4.739.774   2.373.392 -50
Sản phẩm từ sắt thép 4.108.529   2.893.796 -30
Chất dẻo nguyên liệu 2.373.664   2.529.892 7
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 1.618.500   1.711.103 6
Sản phẩm khác từ dầu mỏ  854.948   1.339.862 57
Điện thoại các loại và linh kiện  42.681    113.283 165
Hàng hóa khác 28.944.023   38.186.839 32

 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt 438,25 triệu USD, tăng 22,2%. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 308,46 triệu USD, tăng 43,1% và nhập khẩu từ Đan Mạch 129,8 triệu USD, giảm 9,3%.

Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 7 tháng năm 2022
 
Mặt hàng 7T/2021 7T/2022 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch xuất khẩu (USD) 215.154.559 308.455.047 43,1
Hàng thuỷ sản 30.157.612 48.326.174 60
Hàng dệt, may 29.711.299 49.933.784 68
Gỗ và sản phẩm gỗ 29.407.783 29.612.661 1
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ 19.944.554 21.250.015 7
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 13.850.684 19.759.306 43
Sản phẩm từ chất dẻo 13.625.454 12.538.983 -8
Sản phẩm từ sắt thép 9.000.540 9.288.557 3
Dây điện và dây cáp điện 8.622.270 10.798.508 25
Giày dép các loại 7.314.537 16.856.399 130
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 5.466.970 5.725.442 5
Phương tiện vận tải và phụ tùng 5.293.297 31.340.204 492
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận 4.859.162 6.877.822 42
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 4.638.659 7.824.800 69
Sản phẩm gốm, sứ 4.574.828 3.401.854 -26
Cà phê 931.312 1224.583 31
Hàng hóa khác 27.755.598 33.695.955 21

 
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 7 tháng năm 2022
 
Mặt hàng 7T/2021 7T/2022 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch nhập khẩu (USD) 143.212.508 129.794.345 -9
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 34.442.179 29.924.981 -13
Sản phẩm hóa chất 17.721.886 15.495.514 -13
Hàng thuỷ sản 12.108.397 13.058.088 8
Dược phẩm 16.049.507 11.662.666 -27
Sản phẩm từ sắt thép  4.837.905  4.854.434 0
Sản phẩm từ chất dẻo  4.426.154  4.741.026 7
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện  2.992.101  4.236.085 42
Sữa và sản phẩm sữa  1.336.680  2.788.855 109
Dây điện và dây cáp điện  1.845.111  2.101.685 14
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày  7.663.638  144.187 -98
Sắt thép các loại  61.514   84.898 38
Hàng hoá khác  39.727.436    40.701.926 2

 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy đạt 307,16 triệu USD, tăng 6,6%. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 83,45 triệu USD, tăng 3,7% và nhập khẩu từ Na Uy 223,71 triệu USD, tăng 7,7%.

Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 7 tháng năm 2022
 
Mặt hàng 7T/2021 7T/2022 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch xuất khẩu (USD) 80.477.209 83.452.917 4

 Giày dép các loại

15.380.779 21.534.875 40
Hàng dệt, may 10.408.987 12.757.430 23
Hàng thủy sản 5.130.913 6.336.260 23
Sản phẩm từ sắt thép 4.343.916 369.244 -91
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 4.222.156 1.806.296 -57
Hạt điều 3.276.217 4.241.516 29
Phương tiện vận tải và phụ tùng 3.248.873 2.033.278 -37
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ 2.878.147 2.685.865 -7
Sản phẩm từ chất dẻo 2.711.276 2.987.792 10
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 2.382.617 4.321.782 81
Gỗ và sản phẩm gỗ 1.956.036 1.898.532 -3
Hàng rau quả 1.833.930 1.432.321 -22
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 1.823.185 3.060.092 68
Hàng hóa khác   20.880.157 17.987.634 -14

 
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 7 tháng năm 2022
 
Mặt hàng 7T/2021 7T/2022 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch nhập khẩu (USD) 207.886.904 223.707.952 8
Hàng thủy sản 140.561.978 140.784.053 0
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 25.230.602 34.971.943 39
Phân bón các loại 5.881.187 14.897.557 153
Sản phẩm từ sắt thép 1.699.207  4.327.880 155
Sản phẩm hóa chất 2.966.813  2.541.845 -14
Hàng hóa khác  31.547.117  26.184.674 -17

 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Latvia đạt 168,84 triệu USD, tăng 27,8%. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Latvia 155,37 triệu USD, tăng 29,4% và nhập khẩu từ Latvia 13,47 triệu USD, tăng 11,4%.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Iceland đạt 2,24 triệu USD, tăng 77,7%. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Iceland 1,2 triệu USD, tăng 76,7% và nhập khẩu từ Iceland 1,05 triệu USD, tăng 78,8%.

Liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia, se@moit.gov.vn, để có số liệu chi tiết.

Nguồn tin: moit.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây