Toàn văn bài phát biểu bế mạc của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và Triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Công Thương

Thứ tư - 12/01/2022 09:51

Kính thưa Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành;

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các địa phương;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ;

Thưa các đồng chí cùng toàn thể quý vị.

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị của chúng ta đã cơ bản hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết, xem Video Clip về các hoạt động nổi bật trong năm qua và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm tới của ngành Công Thương; nghe các ý kiến thảo luận, góp ý của đại diện các Bộ, ngành, địa phương, các Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Nhìn chung, Báo cáo và các ý kiến phát biểu, thảo luận tại Hội nghị đều thống nhất nhận định: Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn, bởi phần lớn thời gian cả nước phải tập trung cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Song, với (1) sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt và quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc tiếp cận, nhanh chóng tiêm chủng vắc xin cho toàn dân và thay đổi “chiến lược phòng, chống dịch Covid -19” từ “Zero Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt để thực hiện “Mục tiêu kép”, thông qua việc ban hành hàng loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và quyết định “mở cửa lại nền kinh tế” theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ; (2) Sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của các Bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; (3) Cùng với sự nỗ lực phấn đấu, ủng hộ, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, nước ta đã bước đầu vượt qua những khó khăn, thách thức đạt được những kết quả rất quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực: Nền kinh tế duy trì mức tăng trưởng dương, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối vĩ mô được bảo đảm; kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt mức kỷ lục; sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; chuỗi cung ứng trong và ngoài nước được duy trì, bảo đảm đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp trong mọi tình huống.

Đóng góp vào thành tích chung đó, ngành Công Thương đã nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp và người dân trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm lưu thông, cung ứng kịp thời hàng hóa thiết yếu, đẩy mạnh xuất nhập khẩu và đã đạt được nhiều kết quả tích cực như đã nêu trong Báo cáo tổng kết của Bộ, các ý kiến thảo luận cũng như nhận xét của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế và vấn đề đặt ra cho Ngành cần tập trung giải quyết; trong đó, đáng lưu ý là: (1) Năng lực sản xuất công nghiệp còn chậm được cải thiện; chưa có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp trong nước vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp có tính nền tảng. (2) Xuất khẩu tuy tăng trưởng mạnh nhưng nhập khẩu vẫn còn cao và phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI; năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế; hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là xuất khẩu qua biên giới chủ yếu là đường tiểu ngạch. (3) Hệ thống hạ tầng thương mại như chợ đầu mối, trung tâm logistics, kho chứa hàng hóa còn nhiều bất cập, làm gia tăng chi phí, giảm năng lực cạnh tranh; (4) Công tác thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện cải cách hành chính ở một số lĩnh vực, đơn vị còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; (5) Khả năng ứng phó với các vấn đề mới, các thay đổi từ bên ngoài đôi lúc còn bị động, lúng túng, thiếu linh hoạt; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên thị trường nội địa, vi phạm cạnh tranh… vẫn còn có những diễn biến phức tạp. 

Các tồn tại, hạn chế nêu trên đều là những điểm nghẽn đối với sự phát triển của Ngành trong nhiều năm qua, càng bộc lộ hơn dưới tác động của đại dịch Covid-19 và quá trình hội nhập quốc tế. Vì vậy, chúng ta đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá rất nghiêm túc, cầu thị và kịp thời có các giải pháp khả thi để khắc phục; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; nâng cao ý thức chấp hành; duy trì kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ nhằm tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo; Thưa toàn thể các đồng chí!

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước tiếp tục có những yếu tố bất lợi; đặc biệt là đại dịch COVID-19 có thể còn diễn biến phức tạp, khó lường; bảo hộ mậu dịch, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; tăng trưởng kinh tế thế giới chưa bền vững, không đồng đều; áp lực lạm phát, rủi ro và bất ổn của thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng… Tuy nhiên, nước ta cũng có những tiền đề tốt, yếu tố thuận lợi để thu hút đầu tư, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, khôi phục chuỗi sản xuất, cung ứng theo hướng bền vững hơn.  

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, bứt phá vươn lên, thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra; Tôi đề nghị các đơn vị trong toàn Ngành cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đã nêu trong Báo cáo của Bộ, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ý kiến góp ý của Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tại Hội nghị hôm nay; đồng thời, chú trọng thực hiện thật tốt một số nội dung và giải pháp sau: 

Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, chính sách có liên quan về phát triển công nghiệp và thương mại; bám sát diễn biến tình hình, thường xuyên kiểm tra, đánh giá để xử lý linh hoạt, kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Hai là, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp có thẩm quyền nhằm thể chế kịp thời các quan điểm, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những cơ chế, chính sách bất cập, các quy định đang cản trở quá trình thực hiện; đồng thời, xây dựng, ban hành các quy định, chính sách phù hợp, bảo đảm đồng bộ, khả thi và đề xuất cấp có thẩm quyền cho thực hiện thí điểm những nhiệm vụ theo tinh thần đổi mới, sáng tạo để khơi thông và giải phóng các nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa trong đầu tư phát triển Ngành.  

Ba là, khẩn trương ban hành Kế hoạch hành động và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Chương trình tổng thể phòng, chống đại dịch COVID-19; Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Chính phủ, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cơ cấu lại ngành Công Thương dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tích cực, chủ động tham mưu tổng kết việc thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đánh giá, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là việc thực hiện chính sách thu hút đầu tư FDI trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; từ đó có chủ trương, chính sách phù hợp nhằm kết nối chặt chẽ giữa các doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy phát triển kỹ năng quản trị, chuyển giao công nghệ, hình thành các chuỗi cung ứng vật tư, nguyên liệu và cụm liên kết ngành, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt và năng lực tự chủ của nền kinh tế quốc gia. Đồng thời, có cơ chế, chính sách hỗ trợ và huy động các nguồn lực để thúc đẩy phát triển các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn (cả nhà nước và tư nhân) của Việt Nam để đầu tư ra nước ngoài (nhất là ở các nước có trình độ KHCN tiên tiến), giúp các doanh nghiệp này có thể đi tắt, đón đầu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ hiện đại; trực tiếp tham gia, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Tiếp tục khắc phục những hạn chế, yếu kém, vượt qua thách thức để tận dụng, khai thác và phát huy hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do, nhất là những hiệp định tự do thế hệ mới như CPTPP, RCEP, EVFTA đa dạng hoá thị trường, đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu; đồng thời chú trọng khai thác, phát triển thị trường nội địa (100 triệu dân) để hình thành thói quen tiêu dùng hàng Việt.

Năm là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; chủ động phối hợp xử lý công việc gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo; Thưa toàn thể các đồng chí!

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Công Thương đã thành công tốt đẹp. Sau Hội nghị hôm nay, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và các góp ý của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch hành động của Ngành trong năm mới; đồng thời, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra với nỗ lực cao nhất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Một lần nữa, thay mặt Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ Công Thương, tôi trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ý kiến góp ý của Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Uỷ viên Trung ương, Lãnh đạo các ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và Lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương; cảm ơn sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như các Tổ chức quốc tế trong năm vừa qua đã ủng hộ, giúp đỡ để ngành Công Thương đạt được kết quả này. Mong rằng, trong những năm tới, ngành Công Thương sẽ nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các quý cơ quan của các đồng chí để ngành có thể đạt được những thành tựu cao hơn nữa.

Trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; các đồng chí lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ; các Hiệp hội ngành hàng, Tập đoàn, doanh nghiệp cùng toàn thể các đồng chí, quý vị đại biểu tại Hội nghị quan trọng này. Hoan nghênh tinh thần làm việc tích cực, hiệu quả của các Đơn vị thuộc Bộ trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị; cảm ơn Lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động của Trung tâm Hội nghị Quốc tế đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thành công Hội nghị. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương đã đến dự, đưa tin, kịp thời, góp phần vào thành công của Hội nghị.

Nhân dịp năm mới và Xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Công Thương, xin kính chúc đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Ủy viên trung ương, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương cùng toàn thể các đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc. Năm mới chúng ta cùng thi đua để giành nhiều  thắng lợi mới.

Hội nghị của chúng ta kết thúc tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn!


Nguồn tin: moit.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây