Từ cấp chi bộ đến đảng bộ phải “mã hóa” được công việc tới từng đơn vị và cá nhân

Thứ ba - 18/01/2022 10:53
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo cụ thể tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Bộ Công Thương diễn ra chiều 13/1/2022.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Báo cáo của Đảng uỷ Bộ Công Thương tại Hội nghị do đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Công Thương nêu rõ, trong năm 2021, Đảng ủy Bộ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hoạt động ngày càng bài bản, nền nếp, thường xuyên có rút kinh nghiệm, cải tiến để thực hiện tốt hơn.
 

Từ cấp chi bộ đến đảng bộ phải “mã hóa” được công việc tới từng đơn vị và cá nhân

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm năm 2022


Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động phối hợp trao đổi thông tin trong công việc; công tác phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương và chú trọng cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ.

Từ đó, làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cấp ủy trực thuộc đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đảng ủy Bộ luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ; đặc biệt là trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.
 

Từ cấp chi bộ đến đảng bộ phải “mã hóa” được công việc tới từng đơn vị và cá nhân

Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Công Thương Phan Văn Bản trình bày báo cáo tại Hội nghị


Đảng ủy Bộ luôn giữ mối quan hệ thường xuyên với các Ban tham mưu của Đảng ủy Khối, đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối; phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm cao với các cơ quan hữu quan và các tổ chức đảng trực thuộc nên vừa bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ vừa góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung cũng như nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị phối hợp.

Nhìn chung, các mặt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo tổ chức đoàn thể đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả. Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu.

Trong năm 2021, toàn Đảng bộ đã kết nạp 63 đảng viên mới. Cũng trong năm 2021, Đảng uỷ Bộ Công Thương đã tổ chức gần 50 hội nghị trong đó có 8 hội nghị về triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Báo cáo của Đảng bộ Bộ Công Thương đã nêu lên 9 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong năm 2022. Các nhiệm vụ này hướng đến việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên trong Đảng bộ Bộ Công Thương; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2022.

Hội nghị đã dành thời gian nghe đại diện một số chi bộ tham luận làm rõ nhiều nội dung quan trọng trong công tác đảng như công tác cán bộ, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên nhất là ở các vị trí công tác đối ngoại, công tác kiểm tra giám sát. Các tham luận cũng nhấn mạnh đến việc phát huy vai trò tham mưu của chi bộ đảng, công tác dân vận, tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng…

Tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn song kinh tế cả nước vẫn đạt mức tăng trưởng đáng khích lệ là 2,58%. Ngành Công Thương đã có những đóng góp rất tích cực và quan trọng trong bức tranh tăng trưởng chung đó với việc chiếm đến 72% GDP của cả nước.
 

Từ cấp chi bộ đến đảng bộ phải “mã hóa” được công việc tới từng đơn vị và cá nhân

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Đảng bộ Bộ Công Thương tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành
Từ cấp chi bộ đến đảng bộ phải “mã hóa” được công việc tới từng đơn vị và cá nhân

Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An phát biểu tại Hội nghị


Đặc biệt theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, nhiều đề xuất quan trọng của ngành Công Thương đã phát huy tác dụng tích cực với việc phát triển kinh tế xã hội của cả nước như trong mọi tình huống, phải duy trì hệ thống phân phối thông qua các chợ truyền thống; bổ sung vào đối tượng tiêm ưu tiên vaccine phòng Covid-19 những người lang thang cơ nhỡ, những người hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và trong các khu công nghiệp; xác định rõ khái niệm hàng hoá thiết yếu là hàng hoá không bị pháp luật cấm; các giải pháp bảo đảm lưu thông hàng hoá; đề xuất mở cửa nền kinh tế từ tháng 9/2021.

Trong thành tựu chung của ngành Công Thương, có đóng góp rất quan trọng và khá tích cực của Đảng bộ Bộ Công Thương thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện những nhiệm vụ được giao”- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ, trước hết, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã biểu dương những thành tích nổi bật của Đảng bộ Bộ Công Thương trong năm 2021. Đảng bộ Bộ Công Thương, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn ngành đã kịp thời quán triệt và triển khai kịp thời thực hiện các chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng.

Chúng ta đã có được khí thế mới, tinh thần mới để đạt được kết quả công tác như đã nêu” - Bộ trưởng nói.

Thứ hai, trong công tác đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng đã phối hợp khá tốt với lãnh đạo các đơn vị cung cấp, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Thứ ba, công tác quản lý, phân công công tác cho đảng viên đã được quan tâm hơn, mọi việc đều đã có đầu mối, có địa chỉ.

Thứ tư, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng như là một phương thức lãnh đạo được quan tâm hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng thẳng thắn chỉ rõ một số mặt còn tồn tại như công tác nghiên cứu, quán triệt chưa sâu, chưa kỹ các chủ trương, nghị quyết của Đảng dẫn đến lúng túng, thậm chí là hành động theo kiểu chiếu lệ chứ chưa phải là hành động quyết liệt và trách nhiệm. Vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác quản lý phân công cho đảng viên còn chưa thật rõ. Đặc biệt theo Bộ trưởng, công tác kiểm tra, giám sát vẫn là khâu yếu.

Sau khi phân tích rõ những thời cơ, thuận lợi và những thách thức trong và ngoài nước tác động lên phát triển kinh tế xã hội năm 2022 cũng như những năm sắp đến, Bộ trưởng đã nêu lên 5 yêu cầu với công tác Đảng và hoạt động của Đảng bộ Bộ Công Thương trong thời gian tới.

Một là, phải tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết và các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng và triển khai kịp thời bằng những chương trình và giải pháp rất cụ thể để thực hiện cho được các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương.

Hai là, Đảng bộ phải bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương, cụ thể hoá các mục tiêu nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phải tập trung lãnh đạo để thực hiện được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực hiện được mục tiêu là hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế. Để công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì phải phát triển cho được các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng. Hội nhập thành công phải được khẳng định bằng cái nền kinh tế độc lập, tự chủ, phải được khẳng định bằng các doanh nghiệp Việt Nam đủ sức tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu”- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ rõ.

Đặc biệt theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, cần đẩy mạnh chuyển đổi số. Bộ trưởng cho biết Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương sẽ sớm ban hành Nghị quyết về lãnh đạo công tác chuyển đổi số trong nhiệm kỳ này, bắt đầu từ năm 2022.

Ba là, đặc biệt chú trọng công tác phân công cho đảng viên, phải rất cụ thể chứ không chung chung.

Tôi đề nghị từ chi bộ cho đến các đảng bộ cấp trên cho đến đảng bộ của ngành Công Thương phải “mã hóa” được công việc cho đến từng đơn vị và từng cá nhân”- Bộ trưởng yêu cầu.

Bốn là, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát cùng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ.

Năm là, quan tâm chăm lo hơn công tác cán bộ, từ việc tuyển dụng đến việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, điều động và thực hiện chính sách. Ở đây theo Bộ trưởng, vai trò của cấp uỷ cũng như của các đảng viên phải rõ hơn nữa.

Từ góc độ Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương, đồng chí Lại Xuân Lâm- Phó Bí thư Đảng uỷ Khối đánh giá, trong năm qua mặc dù khó khăn rất lớn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng uỷ Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ đảng viên trong cơ quan Bộ đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần kịp thời khôi phục lại chuỗi cung ứng, kết nối giao thương hàng hoá; đồng thời cùng doanh nghiệp quyết tâm khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, thích ứng với tình hình mới trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 

Từ cấp chi bộ đến đảng bộ phải “mã hóa” được công việc tới từng đơn vị và cá nhân

Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm đề nghị Đảng bộ Bộ Công Thương tiếp tục triển khai đồng bộ các mặt trong công tác xây dựng Đảng


Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng bộ Bộ Công Thương có nhiều chuyển biến tích cực”- đồng chí Lại Xuân Lâm khẳng định.

Liên quan đến nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị Đảng uỷ Bộ Công Thương cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng uỷ Khối, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cán bộ đảng viên phát huy vai trò nêu gương, triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Cùng đó Đảng bộ Bộ Công Thương cần tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt trong công tác xây dựng Đảng, theo đó cụ thể hoá các nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đảng bộ Bộ Công Thương; quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định và văn bản mới của Trung ương; chú ý việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, quản lý cấp uỷ viên, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong Đảng bộ; tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng uỷ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ để làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị.
 

Từ cấp chi bộ đến đảng bộ phải “mã hóa” được công việc tới từng đơn vị và cá nhân

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao bằng khen về công tác Đảng cho các cá nhân
 
Từ cấp chi bộ đến đảng bộ phải “mã hóa” được công việc tới từng đơn vị và cá nhân

Thứ trưởng Bộ Công Thương trao các quyết định khen thưởng về công tác Đảng trong năm 2021


Tại Hội nghị, Đảng bộ Bộ Công Thương đã công bố và trao các quyết định khen thưởng cho các tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ có thành tích xuất sắc trong công tác đảng năm 2021.

Nguồn tin: congthuong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây