Promoting EU Investment in VIET NAM ( Volume 2: VietNam :Lift Off Electronics Opportunities In The Electronics Sector) Promoting EU Investment in VIET NAM S000142 Sách Doanh nhân, Tự truyện
  • Click để xem bìa sau
  • Promoting EU Investment in VIET NAM ( Volume 2: VietNam :Lift Off Electronics Opportunities In The Electronics Sector)

  • Nhà phát hành: Người trẻ Việt
  • Nhà xuất bản: NXB Công thương
  • Năm Xuất Bản: 2015
  •  

  • Promoting EU Investment in VIET NAM

    Xem chi tiết

Promoting EU Investment in VIET NAM

  Ý kiến bạn đọc

     

 

Sản phẩm cùng loại